Evenementen Update

Beste bewoners van het Flevo Golfresort,

Graag informeren wij u over het volgend
Tuinendag
Op 20 juni hadden wij een tuinendag gepland. Jammer genoeg gaat deze niet door i.v.m. COVID 19.
Het goede nieuws is dat wij een nieuwe datum hebben en wel op zaterdag 3 oktober.
Ook dan bezoeken wij de tuin in Groningen Tuin Fleur, die wij op 20 juni gepland hadden.
Noteer het in uw agenda en laten wij hopen dat het door kan gaan.
Aan een verder programma wordt nog gewerkt.
U hoort nog van ons.

Vriendelijke groet, Nel Jager en Ciska Boerema

Woensdagochtend activiteiten
De woensdagochtend activiteiten zullen in nauw overleg van het Golf Event Center en Marcel Huijbregts mogelijk in juni aanvangen.
Een exacte datum van aanvang zullen wij u laten weten.
Tot die tijd moeten de woensdagochtend activiteiten nog even wachten.

Golfdag
Daar de datum van 29 augustus nog ver op de agenda staat, is de organisatie al in overleg hoe, wanneer en of de Golfdag plaats gaat vinden. Ook deze activiteit zal in nauw overleg met het Golf Event Center worden besproken.
We houden u op de hoogte.
Met sportieve groet, Liesbeth van Essen, Irene Verstege en Mandy Högl

Zomerfeest
Evenals bij de Golfdag bekijken Marcel Huijbregts en het bestuur ook voor het zomerfeest hoe, wanneer en of deze dag doorgang kan vinden.

Evenementen Update