Penningmeester gezocht

Beste mevrouw, mijnheer,

Onze penningmeester heeft aangegeven niet langer in de gelegenheid te zijn tijd vrij te maken om zijn functie uit te oefenen voor de bewonersvereniging.

Wij zoeken nu dan ook een nieuwe penningmeester tenminste voor de termijn tot december 2022.

Zijn/haar taak zal bestaan uit:

  • Alle financiële zaken (w.o. incasseren jaarlijkse contributie)
  • Financieel jaarverslag en zorgt voor goedkeuring jaarverslag (Balans en Winst & Verliesrekening)
  • Verantwoordt alle inkomende en uitgaande geldstromen (middels vastlegging)
  • Ondersteunt commissies in financiële kwesties en bewaakt toegekende budgetten van commissies en bestuur
  • Aanwezigheid bij Algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen (ongeveer 6 per jaar)
  • De administratie wordt gecontroleerd door de Kascommissie.

Samen met de voorzitter en secretaris vormt u het bestuur van de BFGR

Wij zoeken een accuraat persoon die interesse en de tijd heeft voor deze functie.

Bij interesse en/of vragen verzoeken wij u contact op te nemen met onze secretaris.

Met vriendelijke groet,

Ted Hoek

Secretaris BFGR

secretaris@BFGR.nl

Penningmeester gezocht