Wij zoeken een nieuwe VOORZITTER

De BFGR is op zoek naar een bewoner uit ons Flevo Golf Resort die interesse heeft om het bestuur als voorzitter te leiden voor de komende bestuurstermijn van 3 jaar.

Bent u op zoek naar:
– Een nieuwe uitdaging?
– Zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie?
– En bent u creatief;
Dan is deze bestuursfunctie wat voor u!

Na 15 jaar bestuursfuncties te hebben vervuld zal onze huidige voorzitter Mandy Högl in de komende Algemene Ledenvergadering het voorzitters-stokje overdragen. De BFGR is hierdoor op zoek naar een bewoner uit ons Flevo Golf Resort die interesse heeft om het bestuur als voorzitter te leiden voor de komende bestuurstermijn van 3 jaar.

Taken:

  • Algemene leiding van de vereniging; waaronder het voorzitten van de bestuurs-vergaderingen (ong. 6x per jaar) en de Algemene Ledenvergaderingen (2x per jaar);
  • Onderhoudt contacten met de officiële instanties. U kunt hierbij denken aan de gemeente/ de provincie/ Waterschap Zuiderzeeland en de eigenaren van het Flevo Golf Resort.
  • Coördineren van de commissies en activiteitenkalender.

U maakt deel uit van het bestuur met onze secretaris en penningmeester en wordt ondersteund door de leden van de verschillende commissies; acquisitie, bewonerszaken, bouwzaken, communicatie en evenementen.

Wij bieden u een leuk team aan van andere enthousiaste vrijwilligers die zich mede inzetten voor de sociale cohesie in ons Flevo Golf Resort.

Bij vragen over de functie kunt u contact opnemen met Mandy Högl via voorzitter@BFGR.nl.

Indien bovenstaande u aanspreekt vragen wij u om contact op te nemen met onze secretaris Ellen Boonen. Email secretaris@BFGR.nl

Mobielnr.: 06 519 481 19

Bestuur Bewonersvereniging Flevo Golf Resort

Wij zoeken een nieuwe VOORZITTER