Buurt Calamiteiten WhatsApp Groep

Buurt Calamiteiten WhatsApp groep:

Om de veiligheid in de buurt te bevorderen hebben we het initiatief genomen om een Calamiteiten WhatsApp groep op te richten.

Deze Calamiteiten WhatsApp groep is bedoeld om verdachte situaties of acute veiligheid situaties te delen met de buurt.

Deze manier van Buurt preventie werkt zeer preventief en verhoogt de pakkans van inbrekers.

Er wordt gewerkt met de landelijk gebruikte SAAR-methode.

Signaleren

Alarmeren van Politie

App (Whats)App sturen aan de buurt

Reageren

Signaleren:

Het gaat hierbij om signaleren van verdachte situaties of acute veiligheid situaties.

Alarmeren van Politie:

Na het Signaleren, wordt als eerste de Politie geAlarmeerd op 112.

App (Whats)App sturen aan de buurt:

Nadat de Politie geAlarmeerd is wordt er meteen een App gestuurd naar de WhatsApp groep. Hierin wordt de situatie omschreven en aangegeven dat de Politie is geAlarmeerd.

Reageren

Reageren betekent hier dat de bewoners zich laten zien, bijvoorbeeld door de hond uit te laten, iets weg te gooien in de vuilnisbak, een stukje te gaan wandelen of het licht aan te doen. Alle nuttige vergaarde informatie wordt direct gedeeld in de WhatsApp groep. Denk hierbij aan signalement, huidige positie verdachten/daders, de richting waar zij zich heen verplaatsen, kenteken, kleur en merk van de auto.

Belangrijk is dat alle deelnemers op hun eigen veiligheid blijven letten.

Het is niet de bedoeling dat de deelnemers zelf ‘de boef’ vangen.

Voor aanmelding graag adres, mobiel(e) nummer(s) en 1 emailadres sturen naar de veiligheidscommissie via veiligheid@bfgr.nl. We horen ook graag of u een camera met straat beeld heeft en of u, indien gewenst, deze beelden wilt delen met de politie.

Bewonersvereniging Flevo Golf Resort

Na aanmelding zal de veiligheidscommissie per email “de spelregels” toesturen.

Samen staan we sterk!

Veiligheidscommissie

Bewonersvereniging Flevo Golf Resort

Buurt Calamiteiten WhatsApp Groep