Toekomst Flevo Golf Resort – update

Beste bewoners van het Flevo Golf Resort,

Onderstaande brief is bij bewoners in de wijk bezorgd.

Het bestuur van Bewonersvereniging Flevo Golf Resort wil duidelijk maken dat de vereniging nog geen standpunt kan en mag innemen over de voorgenomen varianten.

Wij wachten de volledige uitwerking van de plannen af en zullen onze leden raadplegen voordat wij een standpunt innemen.

We hopen u hiermee geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Toekomst Flevo Golf Resort – update