Doelstelling

Doelstelling van de vereniging

Behartigen van de belangen van bewoners en kopers van een woning op het FlevoGolfResort, met name van de leden van de vereniging.
Dit in de meest brede zin, zowel materieel als immaterieel, het Resort zelf betreffende als de van invloed zijnde omgeving.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • overleg met projectontwikkelaar, bouwer en eigenaar van de golfbaan en/of van de infrastructuur van het Resort
  • verstrekken van informatie aan de leden, direct, via E-mail, danwel middels daartoe georganiseerde bijeenkomsten
  • pro- en/of reactief reageren op en/of te onderhandelen met de natuurlijke of rechtspersoon die activiteiten wil ontplooien die strijdig zijn of zouden kunnen zijn met de belangen als aangegeven in artikel2, lid 1 van de statuten
  • indien nodig derden te consulteren.