ALV notulen van 12 december 2018

Beste leden van de bewonersvereniging,

Bijgaand vindt u de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2018, met bijlagen.

Vanwege de overige werkzaamheden heeft de verspreiding hiervan even op zich laten wachten. Logischerwijze is een deel van de hierin opgenomen informatie inmiddels gedateerd. Voor de meest actuele informatie ten aanzien van de toekomst van het Flevo Golf Resort verwijzen wij u naar de informatiebulletins. Heeft u deze niet meer in de mail beschikbaar, dan kunt u deze terugvinden op onze website: www.bfgr.nl.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het bestuur,

Silvia Hoohenkerk

Secretaris Bewonersvereniging FlevoGolfResort (BFGR)

Mail: secretaris@bfgr.nl

ALV notulen van 12 december 2018