Bericht Omroep Flevoland inzake Flevo Golf Resort

Beste bewoners van het Flevo Golf Resort,

Op de website van Omroep Flevoland is te lezen dat Unigolf voornemens is om op korte termijn een bouwaanvraag bij de gemeente in te dienen.

Link: Bericht op Omroep Flevoland

De gemeente is nog tot september in zomerreces.

Wij blijven ons inzetten om ook na het zomerreces de gesprekken tussen de 4 partijen te continueren.

We zullen u informeren zodra er meer bekend is.

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur

Mandy Högl

voorzitter BFGR

Bericht Omroep Flevoland inzake Flevo Golf Resort