Bewonerspanel Glasvezel Noord Lelystad: Oproep tot toetreden

Beste bewoners van het FlevoGolfResort,

In samenwerking met de initiatiefgroep Glasvezel Noord Lelystad zijn we op zoek naar nieuwe leden voor hun bewonerspanel.

Er staat de komende weken een belangrijke communicatieronde op de planning, die zo kritisch is, dat die slechts één keer goed gedaan kan worden. De initiatiefgroep Glasvezel Noord Lelystad is dan ook zeer geïnteresseerd in hoe bewoners zullen reageren op de gekozen wijze van communiceren. Vandaar de behoefte vanuit de initiatiefgroep om het eerst voor te leggen aan een selecte bewonersgroep, die een goede afspiegeling vormt in onze wijk. Technische kennis is totaal niet van belang. Iedere bewoner is hiervoor uitgenodigd en welkom.

Wat zij van u verwachten…

De panelleden worden gevraagd om feedback te geven op de planning en de ontworpen communicatie(middelen). Daarvoor is op donderdag 11 oktober een bijeenkomst in het Golf Event Center (Parlaan 2a) gepland van 19:30 tot uiterlijk 21:00 uur. Het doel is om van de panelleden te horen of de middelen succesvol kunnen zijn. De belangrijkste vragen die gesteld zullen worden zijn; of het materiaal goed te begrijpen is, is het niet te technisch, mist er belangrijke informatie, schept het niet te veel verwarring, enz.. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres bestuur@glasvezel-noord-lelystad.nl .

Voor ons aller belang hopen we dat u hiervoor tijd vrij kunt maken!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Bewonersvereniging Flevo Golf Resort

Fred Kempers Voorzitter

Bewonerspanel Glasvezel Noord Lelystad: Oproep tot toetreden