concept notulen en presentatie ALV van 3 juni jl. + herhaalde oproep voor nieuwe secretaris

Beste leden van de Bewonersvereniging,

Bijgaand ontvangt u de concept notulen en presentatie van de Algemene Ledenvergadering die op 3 juni jl. werd gehouden.

Het bestuur maakt graag van de gelegenheid gebruik u erop te wijzen dat wij nog dringend op zoek zijn naar een secretaris!

De secretariswerkzaamheden betreffen:

  • Ledenadministratie
  • Behandelen van inkomende email
  • Het verstrekken van informatie via email
  • Notuleren van de Algemene Ledenvergadering en Bijzondere Ledenvergadering
  • Voorbereiden van de Ledenvergaderingen

Bent u geïnteresseerd en wenst u enige informatie dan staan wij u graag te woord en zien wij uw reactie tegemoet via voorzitter a.i. (voorzitter@bfgr.nl) of secretaris (secretaris@bfgr.nl).

Mede namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

Silvia Hoohenkerk

Secretaris Bewonersvereniging FlevoGolfResort (BFGR)

Mail: secretaris@bfgr.nl

concept notulen en presentatie ALV van 3 juni jl. + herhaalde oproep voor nieuwe secretaris