E-Team

Onder Commissie Bouwzaken ressorteren een aantal commissies.

Hiervan is het E-team die de langste historie kent, met de focus op de “E” van energie.

Heeft U een technische vraag over apparatuur in en rond de woning dan kunt U die vraag stellen via et@BFGR.nl .

Het E-team heeft een enquête gehouden over apparatuur en energieverbruiken.

Resultaten vindt u op deze website op de pagina “Nieuws”.

 

E-Team