Extra ledenvergadering van 29 januari jl. – Notulen en een korte update

Beste leden van de bewonersvereniging,

Bijgaand vindt u de notulen van de extra ledenvergadering van 29 januari jl., vergezeld van de bijlagen.

De notulen zijn uitgebreid, aangezien we zoveel mogelijk recht proberen te doen aan de sprekers en reacties.

Na afloop van de ledenvergadering is er contact geweest tussen twee leden van het bestuur en twee leden van het Comité. Beide partijen hebben aangegeven te willen bekijken in welke vorm samenwerking mogelijk is.

Een verkennend gesprek hierover heeft inmiddels plaatsgevonden. Hierbij is wederzijds uitgesproken dat het belangrijk is om met alle betrokken partijen samen te werken, om zo sterk mogelijk te staan richting Unigolf. Afgesproken is dat we over en weer beschikbare informatie met elkaar zullen gaan delen. Ook heeft de voorzitter van de BFGR toegezegd contact op te nemen met de voorzitters van het bestuur van de bewonersvereniging Golfpark en de Golfclub. Hij zal hen verslag doen van het gesprek en hen vragen hoe zij tegenover samenwerking staan. Dit is inmiddels gebeurd.

De voorzitter van de Golfclub heeft aangegeven dat zij op dit moment geen behoefte hebben om met het Comité in gesprek te gaan. De voorzitter van de bewonersvereniging Golfpark gaf aan wel bereid te zijn in gesprek te gaan, ondanks zijn negatieve ervaring met het Comité.

Op vrijdag 15 februari a.s. is een volgende vergadering van de werkgroep gepland. Hierin zal, naast de reguliere onderwerpen, ook gesproken worden over hoe er vorm kan worden geven aan verdere samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het bestuur,

Silvia Hoohenkerk

Secretaris Bewonersvereniging FlevoGolfResort (BFGR)

Mail: secretaris@bfgr.nl

Extra ledenvergadering van 29 januari jl. – Notulen en een korte update