Update activiteiten slootgroep

Beste bewoners,

Op 6 september jl. heeft de slootgroep een bijeenkomst georganiseerd met als onderwerp het gemeenschappelijk onderhoud van de sloten in fase 2 en 3.

Wij hebben verzocht een enquête in te vullen, waarin gevraagd werd naar uw mening over deze gemeenschappelijke aanpak, het al dan niet onderbrengen van dit onderhoud in een stichting en tenslotte de vraag of we dit juridisch afdwingbaar moeten vastleggen. De vergadering werd druk bezocht en er was veel belangstelling.

Leden van de BFGR die niet aanwezig waren, werd later per mail gevraagd deze enquête in te vullen. Nagenoeg iedereen van deze groep was vóór gemeenschappelijke aanpak van het onderhoud en het onderbrengen van de administratie/geldstromen in een stichting/vereniging.

Niet BFGR leden, niet aanwezig op de vergadering, werden huis aan huis benaderd middels een flyer. Van deze sloot-eigenaren was de respons zeer laag. Het uiteindelijke resultaat was dat we de gestelde grens van circa 95% die vóór moesten zijn, niet hebben gehaald.

Dit betekent dat het onderhoud in fase 3 en fase 2 (Eagle-/Parlaan) op de gebruikelijke manier doorgaat en, helaas, dat er voor de sloot Eaglelaan/kop Albatroslaan 1 geen gemeenschappelijk onderhoud wordt uitgevoerd.

Mochten er nieuwe inzichten komen, dan zullen wij die zeker oppakken.

Met vriendelijke groet,

Namens de slootgroep

Jan van der Weijden

 

Update activiteiten slootgroep