Verslag Voorlichtingsbijeenkomst toekomst Flevo Golf Resort 2 september 2019

Beste bewoners van het Flevo Golf Resort,

Hierbij ontvangt u het verslag van de Voorlichtingsbijeenkomst over de toekomst van het Flevo Golf Resort, inclusief de presentatie met toelichting die is gegeven.

Notulen 2 september 2019 – Bewoners

Met vriendelijke groet,

Ellen Boonen

Secretaris Bewonersvereniging Flevo Golf Resort (BFGR)  

Mail: secretaris@bfgr.nl

Verslag Voorlichtingsbijeenkomst toekomst Flevo Golf Resort 2 september 2019