Verslag Voorlichtingsbijeenkomst toekomst Flevo Golf Resort 2 september 2019