Waarom lid van Bewonersvereniging Flevo Golf Resort?

Waarom lid van Bewonersvereniging Flevo Golf Resort?

Waarom is er een bewonersvereniging?

Bewonersvereniging Flevo Golf Resort is in 1997 opgericht met als doel om de belangen van de leden / bewoners te behartigen richting bijv. Gemeente, Provincie en projectontwikkelaar Unigolf. Als vereniging staan we sterker dan als individu en natuurlijk geldt; hoe meer bewoners lid zijn hoe beter de onderhandelingspositie. Ons tweede doel is om door het organiseren van activiteiten de sociale cohesie in de wijk te versterken.

Hoe?

Met enthousiaste kundige vrijwilligers vormen wij een aantal commissies onder verantwoordelijkheid van het bestuur. We zijn blij met de aanwezige expertise in onze wijk die we bij diverse activiteiten kunnen aanwenden.

Wat is er inmiddels bereikt en waar zijn we mee bezig?

Reeds bereikt:

– Aanleg rotonde voor een betere doorstroming de wijk uit en in (voorheen was er een uitrit)

– Aanleg bruggetje en wandelpad naar het Zuigerplasbos bij de kruising Albatroslaan-Eaglelaan

– Tegenhouden van een varkens- en pluimveestal in de nabije omgeving

– Buurtbus in de wijk in samenwerking met de bewonersvereniging van het Golfpark

– Aanleg fietspad “Mandy’s Lane” om een verbinding te hebben van de Overstag naar de fietsbrug

– Organisatie Reanimatie cursussen om voldoende gekwalificeerde buurtbewoners te hebben

– Drie AED’s aangeschaft en geplaatst om in geval van hartfalen een buurtbewoner z.s.m. te helpen

– Als 1ste in Lelystad WhatsApp Buurtpreventie met dekking van het hele resort (+ 300 deelnemers)

– Eerder nieuw asfalt op de Houtribweg t.b.v. minder geluid.

– Collectieve kortingen op o.a. onderhoud CV, golflessen of eenmalige acties op bv. brandblussers

Actief met:

– Organiseren van activiteiten zoals de Golfdag, Nieuwjaarsborrel, Tuinendag, Zomerfeest, Salsa workshop.

– Overleggen met Gemeente Lelystad en Provincie Flevoland over diverse zaken die de wijk aangaan

– Overleg met Unigolf over o.a. bouwplannen, speeltuin en veiligheid in de wijk

– Glasvezel onderzoek

– Bouwtechnische ondersteuning en onderzoek met bijv. Daken en Zonnepanelen

Acties nu en in de toekomst:

– Toekomst Flevo Golf Resort, nieuwe bouwplannen en golfbaan

– Flevokust; door onze actieve deelname in de Begeleidingsgroep Flevokust

– Kustvisie; als deelnemer van het participatie traject Kustvisie

– Vliegveld Lelystad

De jaarlijkse contributie bedraagt op het moment € 40,00. Hierdoor zijn we o.a. in staat geweest 3 AED’s met verwarmde buitenkasten aan te schaffen, met de bijbehorende jaarlijkse onderhoudskosten.

We hopen op veel leden zodat we samen sterk staan, met nieuwsbrieven en website veel buren kunnen bereiken en de kosten kunnen delen.

Samen voor de buurt; word lid van de BFGR!

Aanmelden kan via het contactformulier, waarna u de benodigde informatie ontvangt van onze secretaris.

Met hartelijke groet,

Mandy Högl

Voorzitter Bewonersvereniging Flevo Golf Resort

Waarom lid van Bewonersvereniging Flevo Golf Resort?