Berichtgeving Unigolf en Golfclub Flevoland

Beste bewoners van het Flevo Golf Resort,

Afgelopen week zijn er twee emails naar de golfclub-leden verstuurd. Een email vanuit Unigolf d.d. 10 september jl. en een email vanuit Golfclub Flevoland d.d. 11 september jl..

Hierbij willen wij u graag geruststellen door te bevestigen dat de verstandhouding tussen de Bewonersvereniging FGR en Unigolf erg goed is. Met daarbij een duidelijke, constructieve, wederzijdse communicatie.

Er lijkt een discussiepunt te zijn tussen het bestuur van de Golfclub en Unigolf. Deze ontwikkelingen hebben echter geen invloed op de gesprekken tussen de bewonersvereniging FGR en Unigolf.

Wij hopen u hiermee te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groet,

Ellen Boonen

Secretaris Bewonersvereniging Flevo Golf Resort

E: Secretaris@BFGR.nl

Berichtgeving Unigolf en Golfclub Flevoland