Verslag Voorlichtingsbijeenkomst toekomst Flevo Golf Resort en BLV 2 september 2019

Beste leden van Bewonersvereniging Flevo Golf Resort,

Hierbij ontvangt u het verslag van de Voorlichtingsbijeenkomst over de toekomst van het Flevo Golf Resort, inclusief de presentatie met toelichting die is gegeven.

Daarnaast vindt u tevens het verslag van de Bijzondere Ledenvergadering inclusief het resultaat van de stemming.

Notulen 2 september 2019- Leden

Met vriendelijke groet,

Ellen Boonen

Secretaris Bewonersvereniging Flevo Golf Resort (BFGR)  

Mail: secretaris@bfgr.nl


Verslag Voorlichtingsbijeenkomst toekomst Flevo Golf Resort en BLV 2 september 2019