De 6-minuten zone is van levensbelang

Beste buurtbewoners van het Flevo Golf Resort,

Elke week krijgen 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand.

Hiervan vindt ongeveer 70 % plaats in en rondom het huis. De overlevingskans van een hartstilstand is nu ongeveer 10 % en kan met reanimatie en inzet van een AED, binnen 6 minuten, vergroot worden naar 70 %. De aanrijtijd van een ambulance is meestal meer dan 6 minuten en zal voor het Flevo Golf Resort eerder de 15 minuten benaderen.

De gemiddelde leeftijd van het slachtoffer is 66 jaar en 50% heeft nooit eerder hartklachten gehad. De kwaliteit van leven is na reanimatie over het algemeen goed.

Het volgende zegt de hartstichting op hun website:

Heel Nederland één 6-Minutenzone

De droom van de Hartstichting is dat in heel Nederland binnen 6 minuten hulp geboden wordt bij een hartstilstand. Door het inrichten van zogenaamde 6-minutenzones zijn er veel extra levens te redden.

In een 6-Minutenzone:

 1. werkt de 112 meldkamer met een oproepsysteem voor reanimatie
 2. zijn voldoende burgerhulpverleners aangemeld bij het oproepsysteem
 3. zijn voldoende AED’s beschikbaar via het reanimatie oproepsysteem van de 112 meldkamer

Vanwege de ligging aan de buitenrand van Lelystad is het voor onze wijk des te belangrijker om een 6-Minutenzone te hebben. Daarom neemt de Bewonersvereniging Flevo Golf Resort (BFGR) het initiatief tot het opzetten van een 6-Minutenzone.

 1. De gemeente Lelystad heeft gekozen voor het oproepsysteem van HartslagNu.nl .

De App is te downloaden via

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.doczero.HartslagNu

Apple store https://itunes.apple.com/nl/app/hartslagnu/id965227012?mt=8

 1. Er zijn zo veel mogelijk geregistreerde burgerhulpverleners nodig zodat het oproepsysteem voldoende burgerhulpverleners beschikbaar heeft om naar het slachtoffer te sturen.

Aanmelden als burgerhulpverlener is mogelijk als u ouder bent dan 18 jaar en de afgelopen 2 jaar één van deze trainingen heeft gevolgd:

– een basiscursus reanimatie

– een herhalingscursus reanimatie

– een reanimatietraining als EHBO-er of BHV-er

– een reanimatietraining voor uw beroep of als onderdeel van uw beroep

Aanmelden kan op https://hartslagnusystem.nl

 1. Om een goede dekking van AED’s te verkrijgen, zijn er door de BFGR drie geregistreerde AED’s in een verwarmde buitenkast aangeschaft en op tactische posities op het resort geplaatst. Deze drie AED’s zijn bekend bij de 112 meldkamer.

De onderstaande tekst van HartslagNu geeft aan hoe het een en ander in zijn werk gaat.

HartslagNu zoekt eerst het adres van het slachtoffer op. Vanuit dit adres wordt een zogenaamde 6-minutenzone opgezet. Een 6-minutenzone is het gebied waarin de burgerhulp-verleners binnen 6 minuten bij het slachtoffer kunnen zijn met een gemiddelde snelheid van 15 km/uur. Er wordt gezocht naar maximaal 30 burgerhulpverleners van wie de ‘huidige locatie’ of de opgegeven locatie in het account het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt. Er wordt gestreefd naar een ideale verdeling van de burgerhulpverleners, 1/3 deel rechtstreeks naar het slachtoffer en 2/3 deel via een AED.

In een denkbeeldige cirkel rondom een AED bevinden zich burgerhulpverleners die mogelijk opgeroepen kunnen worden om eerst een AED op te halen voordat men zich begeeft naar het slachtoffer. De straal rondom een AED is 500 meter. Bij het bepalen van de straal van deze cirkel is rekening gehouden met de tijd die nodig is om via de AED naar het slachtoffer te gaan. Het doel is dat binnen 6 minuten de reanimatie opgestart wordt en een AED aanwezig is. Het kan dus voorkomen dat een burgerhulpverlener in een AED cirkel direct naar het slachtoffer wordt gestuurd en niet eerst langs een AED. Er wordt per burgerhulpverlener gekeken naar de afstand van hulpverlener tot slachtoffer en die zelfde afstand via de AED. Bij de minst afgelegde afstand (met een maximale afwijking van 5% tussen de twee afstanden) wordt de hulpverlener direct naar het slachtoffer gestuurd. Is de afwijking minder dan 5%, dan zal de hulpverlener eerst naar de AED gestuurd worden en vervolgens naar het slachtoffer. Het kan dus voorkomen dat je bij de ene oproep direct naar het slachtoffer wordt gestuurd en bij een andere oproep eerst langs een AED.

Op www.hartstichting.nl/reanimatie zijn verhalen en video’s te vinden om het nog sprekender te maken.

We hebben contact met de hartkliniek die ons ondersteunt met kennis en het organiseren van cursussen.

Samengevat:

 • Meld je aan als Burgerhulpverlener op https://hartslagnusystem.nl
 • Interesse voor het volgen van een Reanimatie cursus kun je doorgeven op veiligheid(at)bfgr.nl . We gaan cursussen in het Golf Event Center organiseren.
 • Wordt a.u.b. lid van onze bewonersvereniging zodat we de kosten van dit veiligheids-initiatief en andere gemeenschappelijke zaken samen kunnen dragen.
 • Aanmelden voor het lidmaatschap kan middels een bericht op ons contactformulier. Het aanmeldformulier en de bijbehorende informatie ontvangt u van ons secretariaat.

  Bewonersvereniging Flevo Golf Resort

Samen sterk!

Vriendelijke groet,

Veiligheidscommissie BFGR

De 6-minuten zone is van levensbelang