Restafval – eigen of ondergrondse container?

Restafval in eigen container (optie A) of ondergrondse container (optie B)

  1. Voordeel optie B is, dat je wanneer en zo vaak als je wilt je afval hier kunt wegbrengen.

Nadeel is, dat iedereen hier afval in kan gooien en als in andere wijken voor optie A wordt gekozen, is de kans aanwezig dat mensen in onze wijk hun afval komen wegbrengen. Mogelijk ook passanten, die toevallig hier toch moeten zijn. (afvaltoerisme).

Ook is bekend, dat bedrijven soms ook gebruik maken van dit soort containers in wijken om hun afval te dumpen, i.p.v. verwijderingskosten te betalen.

Het gevolg hiervan kan zijn, dat de container te snel vol raakt en dat men het afval er dan naast gaat zetten (kijk maar bij bestaande ondergrondse containers in Lelystad).  Afgezien van het aantrekken van ongedierte is de kans groot, dat er allerlei zwerfafval zich verspreid in de wijk.

Ervaring in andere steden is, dat dit probleem opgelost met een pasjessysteem en dan is het wachten op betalen per keer dat je afval wegbrengt.

  1. Nadeel van optie A is dan weer, dat er een 4e container aan huis komt, met gezien de ophaal frequentie van om de 4 weken mogelijk stankoverlast.

Het is gelukkig je  eigen container, dus je heb het zelf in de hand. Als je goed afval scheidt, dan is de stankoverlast minimaal. Bij optie B heb je geen invloed op wat erin gegooid wordt en de ervaring in wijken waar hier gebruik van wordt gemaakt zijn, dat er veel klachten zijn over stankoverlast op grote afstand rond de ondergrondse container.

  1. Veiligheid.

Ondergrondse containers zijn voor (kleine) kinderen enorm interessant en zouden een gevaar op kunnen leveren. Daarnaast is de kans groot, dat jongelui rond Oud & Nieuw hier vuurwerk in gaan gooien.

  1. (Geluids-)Overlast voor de direct aanwonende.

De gemeente geeft voorlopige locaties aan op het kaartje. Deze kunnen dus ook zo maar ergens anders komen. De gemeente heeft ook nog geen overleg gehad met de grondeigenaar Unigolf.

Met ondergrondse containers heb je te maken met het geluid van de dichtklappende klep van de ondergrondse container en dat iedere dag, meestal ’s ochtends en ’s avonds als de bewoners naar hun werk gaan of thuis komen.

 

Commissie bewonerszaken

Bewonersvereniging Flevo Golf Resort

Restafval – eigen of ondergrondse container?