Geen bebouwing tussen de lanen

Beste bewoners van het Flevo Golf Resort,  

U heeft via mail en/of in de brievenbus een nieuwsbulletin vanuit het Burgerinitiatief ontvangen, die mogelijk onrust heeft veroorzaakt.  

Het bestuur vindt het van groot belang om u te bevestigen, dat er géén bebouwing zal plaatsvinden tussen de lanen, te weten de eerste holes (2, 3, 4) en de laatste holes (16, 17, 18). De informatie is nagevraagd en getoetst bij Golfclub Flevoland en Unigolf. Bebouwing tussen de lanen is géén onderdeel van de gesprekken. 

Als bewonersvereniging hechten we veel waarde aan informatie-verstrekking die getoetst is. Mochten wij op feiten beruste informatie hebben, omtrent de toekomst van het Flevo Golf Resort, dan zullen wij u informeren middels email of een bijzondere algemene ledenvergadering bijeenroepen.

Het bestuur van de BFGR acht het in het belang van alle bewoners dat deze mededeling zoveel mogelijk belanghebbenden bereikt. Dit schrijven zal daarom zowel per email naar de leden worden gestuurd, als op het openbaar deel van onze website worden gezet.

Wij hopen u hiermee te hebben geïnformeerd,  

Namens het bestuur,  

Mandy Högl Voorzitter a.i.  

Bewonersvereniging Flevo Golf Resort

E: voorzitter@BFGR.nl      W: www.BFGR.nl

Geen bebouwing tussen de lanen