Uitnodiging ALV maandag 3 juni a.s. – LET OP: AANVANGSTIJD 19.30 u – aanvullende informatie

Beste leden van de bewonersvereniging,

Naast een herinnering aan onze algemene ledenvergadering op maandag 3 juni a.s., willen wij u tevens informeren over een programma wijziging.  

In de informatiebijeenkomst van 7 mei jl. is de stand van zaken over de Toekomst FGR uitvoerig toegelicht en is de samenvatting en de presentatie u toegezonden. Nadien zijn er geen nieuwe ontwikkelingen geweest die een openbare bijeenkomst, na de ALV van 3 juni, zinvol maken. Hierom zal de openbare bijeenkomst vervallen. Wel zullen we in de vergadering de reacties op de enquête m.b.t. bouwplannen op het FGR terugkoppelen.

Na de ALV zal er dus GEEN openbare sessie van de werkgroep Toekomst FGR en het Comité Burgerinitiatief volgen, georganiseerd door de Bewonersvereniging.  

Wij hopen u hiermee te hebben geïnformeerd en verwelkomen u graag op 3 juni om 19.30 uur.   

Met vriendelijke groet,
Bij afwezigheid van de secretaris

Mandy Högl Voorzitter a.i.

Voorzitter@BFGR.nl

Bewonersvereniging FlevoGolfResort (BFGR)  

Uitnodiging ALV maandag 3 juni a.s. – LET OP: AANVANGSTIJD 19.30 u – aanvullende informatie