Glasvezel in de wijk met uw hulp?

Beste bewoner,

Wij doen onderzoek naar de mogelijkheid een glasvezelnetwerk aan te leggen in de wijken Flevo Golfresort, Golfpark, Houtribhoogte, Lommerrijk en Parkhaven.

Wie zijn wij?

Wij zijn medebewoners uit bovengenoemde wijken, verenigd in de Stichting Glasvezel Noord Lelystad (SGNL) en in de initiatief groep Glasvezel Noord Lelystad. Meer informatie over SGNL vind u op onze website, www.glasvezel-noord-lelystad.nl .

Op basis van een haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd in december 2017, zijn wij nu aan het onderzoeken hoe aanleg en exploitatie gestalte zou kunnen krijgen.

Hierbij komt een groot aantal zaken aan de orde, zoals o.a. op het gebied van financiering, marktpartijen, rechtsvormen, rol overheid.

Wij hebben uw hulp daarbij nodig!

Hulp in de vorm van mensen die goede kennis hebben van:

Financiën, bijvoorbeeld fiscalisten

Juridische zaken

Communicatie, mensen die goed teksten kunnen schrijven en ideeën hebben hoe we u, de bewoners, het beste kunnen informeren en op de hoogte houden

Project management

Administratie en boekhouding

Secretariële ondersteuning

En mogelijk beschikt u over kennis op een ander gebied waarvan u denkt dat dit nuttig zou kunnen zijn, laat het ons weten!

Wij zijn ervan overtuigd dat er heel veel kennis in onze wijken aanwezig is en het zou erg onverstandig zijn die niet proberen aan te wenden voor het belang van de bewoners.

Als u mee doet betekent dat niet dat u hier continue mee bezig moet zijn, wij proberen de door u te investeren tijd zo laag mogelijk te houden door te werken met concrete vragen. Planning en organisatie van de activiteiten wordt uitgevoerd door SGNL in overleg met u.

Behalve hulp op diverse kennisgebieden vinden wij het wenselijk af en toe te kunnen toetsen of we nog op de goede weg zitten. Ook hiervoor roepen wij uw hulp in.

Hulp in de vorm van op te richten netwerk van bewoners uit de verschillende wijken waaraan wij onze voorlopige plannen kunnen voorleggen, en met wie wij kunnen overleggen of wat wij bedenken met uw verwachtingen overeenkomt.

Een soort bewonerspanel, gericht op mogelijke aanleg en exploitatie van een snel en toekomstbestendig glasvezelnetwerk.

Meedoen aan dit panel betekent niet een groot beslag op uw tijd, en wij zullen in overleg met u onderzoeken wat de meest efficiënte manier is om dit uit te voeren.

 

Wilt u helpen?

Meldt u dan aan via ons e-mail adres, info[at]glasvezel-noord-lelystad.nl of via de website www.glasvezel-noord-lelystad.nl.

Wij rekenen op u!

 

Bestuursleden SGNL en leden van de initiatiefgroep

Glasvezel in de wijk met uw hulp?