Golfbaan open / Save the date ALV

Beste Leden, 

Na de bijeenkomst van ons bestuur met de gemeente Lelystad en de Golfclub Flevoland op 14 november jl., delen we graag een nieuwsflits met u. 

De golfbaan op het Flevo Golf Resort gaat per 1 januari 2023 weer open 

Unigolf BV en Golfclub Flevoland zijn akkoord gegaan met de Bruikleenovereenkomst voor het gebruik van in elk geval de 9 holes golfbaan. In de Bruikleenovereenkomst, die voorlopig geldt tot 1 januari 2024, is geregeld dat Unigolf het gebruiksrecht van in elk geval de 9 holes golfbaan “om niet” aan Golfclub Flevoland geeft en dat ze naast het gebruik van de golfbaan ook toegang hebben tot de entree / shopruimte en de toiletten van het Golf Event Center aan de Parlaan. Verder zal Unigolf het nodige onderhoud aan de golfbaan verrichten en voor haar rekening nemen. Golfclub Flevoland is verantwoordelijk voor alle andere golf gerelateerde activiteiten.
De uitwerking van de Golfclub wordt na 24 november 2022 op hun website met u gedeeld.
Denk hierbij aan tarieven, lessen, enzovoorts.
Uw vragen over het golfen in het komende jaar kunt u mailen naar: Bestuur@gcflevoland.nl 

Wij hopen u tijdens onze komende Algemene Ledenvergadering op maandag 19 december bij Restaurant Aan Ut Water van meer informatie over onze wijk te kunnen voorzien. Vriendelijk vragen wij u de datum vast te noteren in uw agenda.
De uitnodiging en de bijbehorende stukken zullen u voorafgaand worden toegestuurd. 

Er zijn berichten in de wijk verstuurd waarin wordt opgeroepen om op 30 november bij de rechtszaak tussen Unigolf en de Gemeente Lelystad aanwezig te zijn. Wij kunnen u informeren dat deze rechtzaak niet zal plaatsvinden.Unigolf heeft door opbouwende gesprekken met de gemeente rondom het Flevo Golf Resort het verzoek tot intrekking van de lopende rechtszaak al uitgestuurd. 

De partijen verkennen nog steeds de mogelijkheden om uit deze patstelling te komen. Over de ontwikkelingen tussen de gemeente en Unigolf en de nieuwe plannen waarin Unigolf aangeeft met belangen van de bewoners rekening te hebben gehouden, alsmede de verzoeken van gemeente Lelystad, geven zij zelf aan (dit op verzoek van de BFGR) dit op korte termijn toe te lichten. Gekeken wordt onder andere naar een informatie bijeenkomst c.q. inloop dag georganiseerd door Unigolf op het gemeentehuis waarin de gemeente heeft aangegeven te willen faciliteren. De exacte uitkomst en planning is nog niet bekend, maar Unigolf geeft aan op de achtergrond te werken aan een helder beeld en toekomst van onze wijk. 

Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik,

Namens het bestuur 
Ted Hoek – Secretaris BFGR
Golfbaan open / Save the date ALV