Golfbaan open

Beste bewoner van het Flevo Golf Resort,

Na de bijeenkomst van ons bestuur met de gemeente Lelystad en de Golfclub Flevoland op 14 november jl., delen we graag een nieuwsflits met u. 

De golfbaan op het Flevo Golf Resort gaat per 1 januari 2023 weer open

Unigolf BV en Golfclub Flevoland zijn akkoord gegaan met de Bruikleenovereenkomst voor het gebruik van in elk geval de 9 holes golfbaan.
In de Bruikleenovereenkomst, die voorlopig geldt tot 1 januari 2024, is geregeld dat Unigolf het gebruiksrecht van in elk geval de 9 holes golfbaan “om niet” aan Golfclub Flevoland geeft en dat ze naast het gebruik van de golfbaan ook toegang hebben tot de entree / shopruimte en de toiletten van het Golf Event Center aan de Parlaan.
Verder zal Unigolf het nodige onderhoud aan de golfbaan verrichten en voor haar rekening nemen. Golfclub Flevoland is verantwoordelijk voor alle andere golf gerelateerde activiteiten. De uitwerking van de Golfclub wordt na 24 november 2022 op hun website met u gedeeld. Denk hierbij aan tarieven, lessen, enzovoorts.

Uw vragen over het golfen in het komende jaar kunt u mailen naar: Bestuur@gcflevoland.nl


We hebben vernomen dat er berichten in de wijk verstuurd zijn waarin wordt opgeroepen om op donderdag 30 november bij de rechtszaak tussen Unigolf en de Gemeente Lelystad aanwezig te zijn. Wij kunnen u informeren dat deze rechtzaak niet zal plaatsvinden.
Unigolf heeft door opbouwende gesprekken met de gemeente rondom het Flevo Golf Resort het verzoek tot intrekking van de lopende rechtszaak al uitgestuurd.
De partijen verkennen nog steeds de mogelijkheden om uit deze patstelling te komen. Over de ontwikkelingen tussen de gemeente en Unigolf en de nieuwe plannen waarin Unigolf aangeeft met belangen van de bewoners rekening te hebben gehouden, alsmede de verzoeken van gemeente Lelystad, geven zij zelf aan (dit op verzoek van de BFGR) dit op korte termijn toe te lichten.
Gekeken wordt onder andere naar een informatie bijeenkomst c.q. inloop-dag georganiseerd door Unigolf op het gemeentehuis, waarin de gemeente heeft aangegeven te willen faciliteren. De exacte uitkomst en planning is nog niet bekend, maar Unigolf geeft aan op de achtergrond te werken aan een helder beeld en toekomst van onze wijk.


Indien u geen lid bent van de BFGR (Bewonersvereniging Flevo Golf Resort) en u wilt toch op de hoogte blijven van de voortgang van de golfbaan en andere activiteiten, dan kunt u zich bijvoorbeeld aanmelden om lid te worden bij de secretaris van de vereniging via email secretaris@bfgr.nl.
We zijn als bestuur in beraad op welke manier we ook de niet-leden op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen op het Flevo Golf Resort, zoals nu via de Whatsapp-groepen en eerder met openbare bijeenkomsten.

 
Hopende u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens het bestuur van Bewonersvereniging Flevo Golf Resort

Golfbaan open