Info Raadssessie 18-12-2018 woningbouw Lelystad

Beste bewoners,

Dinsdag 18 december 2018 zal het bestuur van de BFGR aanwezig zijn en inspreken op de raadssessie over de woningbouwprogrammering 2019-2022.

Een ieder mag hierbij aanwezig zijn.

De agenda en stukken van deze raadssessie zijn door te vinden op te klikken op

RV Woningbouwprogrammering 2019 – 2022v

Vergadering vindt plaats in de Calamiteitenzaal op het Stadhuis en duurt van 19.55 – 20.45 uur.

Met vriendelijke groet,

Silvia Hoohenkerk,

Secretaris Bewonersvereniging FlevoGolfResort (BFGR).

E-mail: secretaris@bfgr.nl

Info Raadssessie 18-12-2018 woningbouw Lelystad