Toekomst van de Golfbaan en Golfclub Flevoland

Beste leden,

Op zondag 9 december heeft de Golfclub zijn leden medegedeeld dat hun bestuur vrijdag 7 december een aangetekende brief van Unigolf heeft ontvangen.

Met deze aangetekende brief zegt Unigolf per 30 december 2018 de speelrecht- en gebruiksovereenkomst met Golfclub Flevoland op.

Dit betekent dat deze overeenkomst per 30 december 2019 zal eindigen. 

Langs deze weg brengen wij onze leden hiervan op de hoogte. 

Woensdag 12 december zullen we in de Algemene Leden Vergadering verder in gaan op wat dit voor ons als bewoners kan betekenen.

Tijdens deze vergadering is er natuurlijk uitgebreid tijd om uw zorgen en ideeën te uiten.

Graag nodigen wij u nogmaals uit voor de komende Algemene Leden Vergadering die gehouden zal worden op

        Woensdag 12 december 2018 om 20.00 uur

Het bestuur heet u allen vanaf 19.30 uur welkom in het Golf Event Center aan de Parlaan 2a op de eerste verdieping.

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur

Fred Kempers

Voorzitter BFGR

Toekomst van de Golfbaan en Golfclub Flevoland