Informatiebulletins

Beste leden van de bewonersvereniging,

Vanuit verschillende kanten wordt u als bewoner van het Flevo Golf Resort geïnformeerd over de plannen en ideeën over de golfbaan en bebouwing.

Graag willen wij u als lid van de BFGR kort een reactie geven op twee recent verschenen informatiebulletins.

Door Marcel Huijbregts en Ramona Kwaad (mede namens Unigolf) is de afgelopen dagen een update van hun bulletin ‘Ons Flevo Golf Resort’ verspreid. De bewonersvereniging was en is niet betrokken bij dit initiatief.

Ook is door het Comité Burgerinitiatief de nieuwsbrief De Groene Golf verspreid. (zie bijlage)

De in de nieuwsbrief genoemde bijlagen kunt u in een separaat artikel op onze website (www.bfgr.nl ) terugvinden.

De door het Comité verspreide nieuwsbrief maakt melding van een samenwerking door de Werkgroep Toekomst FGR en het Comité.

Tot samenwerking is besloten omdat veel werkzaamheden elkaar overlappen en beide partijen elkaar kunnen versterken.

Bovendien was door leden van de BFGR in de ALV van 29 januari jl. sterk aangedrongen op samenwerking.

Meerdere gesprekken hierover hebben inmiddels plaatsgevonden, met een positieve insteek van beide kanten.

Tegen die achtergrond wordt in de nieuwsbrief daarom ook het contactadres voor de Werkgroep Toekomst FGR genoemd.

Samen met het Comité zullen verschillende scenario’s m.b.t. de golfbaan worden uitgewerkt en deze zullen t.z.t. aan de leden worden voorgelegd.

Hierna kan en zal het bestuur van de bewonersvereniging samen met u kunnen bepalen welk scenario als meest kansrijk wordt gezien en deze als uitgangspunt voor verder handelen hanteren.

Wij hopen u hiermee duidelijkheid te hebben gegeven en houden u op de hoogte van het vervolg.

Mede namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

Silvia Hoohenkerk

Secretaris Bewonersvereniging FlevoGolfResort (BFGR)

Mail: secretaris@bfgr.nl

Informatiebulletins