Mededeling van de voorzitter

Beste leden,

Op 19 december jl. hebben wij u een bericht gestuurd, met onder meer een overzicht van de 9-holes baan zoals Unigolf dit in de toekomst voor zich zag.

Dit is het plan wat door de gemeente is afgewezen en bovendien niet past binnen het huidige bestemmingsplan.

Dit overzicht met de 9-holes baan kan vragen oproepen over de locatie van de laatste 13 woningen op de par 3 baan (fase 5). Die ziet er namelijk anders uit dan op de tekening die is gebruikt voor de vergunningaanvraag. Voor de volledigheid en duidelijkheid sturen wij de tekening van de vergunningaanvraag mee.  Tekening Lelystad Flevo Golf Resort Fase 5

De bouw hiervan valt nog binnen het bestemmingsplan van maximaal 495 woningen.

 

Graag vraag ik nog aandacht voor het volgende. Kort na het versturen van de laatste informatiemail ontving ik een mail van Omroep Flevoland waaruit bleek dat zij deze mail doorgestuurd hadden gekregen. Ik heb aangegeven dat de informatie met niet-leden gedeeld mag worden, waaronder bijvoorbeeld uw buren. Toch wil ik u vragen zeer terughoudend te zijn met het doorsturen van informatie aan niet-belanghebbenden. Wij willen voorkomen dat hierdoor een situatie kan ontstaan die het belang van de bewonersvereniging en haar leden zou kunnen schaden.

Tenslotte: naar aanleiding van de gedeelde informatie en de ontwikkelingen zoals deze zich voordoen, ontvangt het bestuur de nodige berichten met tips, suggesties en vragen. Dat stellen wij enorm op prijs, de betrokkenheid van onze leden bij de wijk en de ontwikkelingen rondom de golfbaan is nodig en wordt zeer gewaardeerd. We willen een ieder vragen om vanaf nu voor alle communicatie omtrent dit onderwerp het mailadres werkgroep@bfgr.nl te gebruiken. Zo kunnen we zaken beter scheiden en zorgen dat er geen informatie verloren gaat.

 

Alles bij elkaar genomen wordt er een groot tijdsbeslag gelegd op het bestuur, die zijn taken uitvoert naast werk en gezin. Het is daarom voor ons niet mogelijk op elk bericht op korte termijn te reageren. Wees ervan verzekerd dat wij alle berichten lezen en meenemen in onze afwegingen en besluitvorming. Wij komen regelmatig bij elkaar. Wij willen proberen minder ad hoc mail te versturen en zullen u meer middels een infobulletin op de hoogte houden van de stand van zaken. De eerste hiervan proberen we nog vóór de Kerst te versturen. Tussen Kerst en Oud en Nieuw nemen wij een adempauze. Vanaf 7 januari 2019 kunt u dan het eerstvolgende infobulletin verwachten.

Mochten zich tussentijds zaken voordoen die niet kunnen wachten, dan zullen wij natuurlijk wel actie ondernemen. Al verwachten wij dat hier de komende weken geen sprake van zal zijn.

Met vriendelijke groet,

Fred Kempers, voorzitter

(Lid worden van Bewonersvereniging Flevo Golf Resort kan middels een bericht op het contactformulier)

Mededeling van de voorzitter