Nieuwe voorzitter (ad interim)

Beste leden van de bewonersvereniging,

De bewonersvereniging heeft een nieuwe voorzitter (ad interim).

Naar aanleiding van de oproep voor een voorzitter op 3 maart jl. heeft zich tot vandaag nog geen kandidaat gemeld die zich volledig kan inzetten voor de BFGR.

Wel heeft Mandy Högl zich aangemeld om als interim-voorzitter de taken van Fred Kempers over te nemen. 

In de ALV van juni dit jaar zal na voordracht een nieuwe voorzitter worden benoemd. Een oproep tot kandidaatstelling zullen wij t.z.t. versturen. 

Gezien de lopende ontwikkelingen rondom ons Flevo Golf Resort, is het bestuur zeer verheugd met de aanmelding van Mandy.

Mandy heeft van 2005 tot en met 2017 in het bestuur gezeten als bestuurslid bewonerszaken en voorzitter. 

Daarnaast heeft zij zich ook ingezet in diverse commissies, w.o. commissie Geluid, Communicatie en Buurtbus.

Het bestuur zal Mandy bijpraten over de lopende zaken, zodat Fred zijn werkzaamheden op korte termijn zal overdragen. 

Wij wensen haar veel succes.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het bestuur,

Silvia Hoohenkerk

Secretaris Bewonersvereniging FlevoGolfResort (BFGR)

Mail: secretaris@bfgr.nl

Nieuwe voorzitter (ad interim)