Oproep voor een nieuwe voorzitter

Beste leden,

De recente ontwikkelingen in ons Flevo Golf Resort kosten ons als bestuur heel veel tijd. Veel meer dan ik bij mijn aantreden als voorzitter in gedachten had. Helaas heb ik moeten constateren dat er geen gezond evenwicht meer is tussen gezin, werk en voorzitterschap BFGR. Om die reden heb ik moeten besluiten het voorzitterschap van de vereniging per medio april neer te leggen.

De vraag is nu: wie wil er leiding geven aan de bewonersvereniging van dit mooie en hopelijk straks nog steeds prachtige Golf Resort?

We zoeken iemand die in staat is goed om te gaan met de vele, niet altijd gelijkgerichte, belangen in onze wijk en de communicatie met diverse partijen, waaronder de gemeente en Unigolf.

Ik ben natuurlijk bereid om een nieuwe voorzitter (die door de leden benoemd moet worden) in te werken.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris via secretaris@bfgr.nl.

Met hartelijke groet,

Fred Kempers

Oproep voor een nieuwe voorzitter