Uncategorized

Privacy Statement

Privacy Statement Bewonersvereniging Flevo Golf Resort   Begrippenlijst AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming Persoonsgegeven een gegeven dat informatie bevat over een persoon die daarmee geïdentificeerd of identificeerbaar is. Bijzondere persoonsgegevens extra privacygevoelige persoonsgegevens. Verwerking iedere handeling