Toekomst Flevo Golf Resort

Beste bewoners van het Flevo Golf Resort,

Graag informeren wij u over de eindrapportage opgesteld door de heer Zijlstra inzake de toekomst van het Flevo Golf Resort.

Het bestuur heeft als belanghebbende diverse gesprekken gevoerd met de heer Zijlstra, Golfclub Flevoland en andere belanghebbenden.

In deze gesprekken hebben we aangegeven dat het belangrijk is dat de twee partijen, die vooral van belang zijn, bij elkaar aan tafel zitten; zijnde gemeente Lelystad en Unigolf.

We zijn dan ook voorzichtig positief dat deze stap nu is gezet.

Hierbij vindt u het eindrapport van de heer Zijlstra; waarbij in paragraaf 5.3 zijn bevindingen van de BFGR beschreven staan.

In het eindrapport wordt de context geschetst, de geschiedenis en het ruimtelijk kader. Vervolgens worden de standpunten en posities van de belanghebbenden samengevat. Voorts omschrijft de heer Zijlstra de verschillen van inzicht en overeenkomsten en daaruit volgend scenario’s en overwegingen. Als laatste eindigt het rapport met zijn blik op de conclusies en aanbevelingen en de toekomst van het Flevo Golf Resort.

Wij zullen als Bewonersvereniging Flevo Golf Resort constructief blijven meedenken, daar waar dit mogelijk is en de volgende punten blijven aangeven;

– een uitdagende 9-holes golfbaan;

– geen bebouwing tussen de lanen en de huidige holes 1 en 18;

– gebruik van het Golf Event Center.

Het bestuur heeft vertrouwen dat gemeente Lelystad en Unigolf er samen uitkomen waarbij de BFGR zich constructief zal blijven inzetten voor haar leden én de bewoners van het Flevo Golf Resort.

Klik hier voor de Eindrapportage van de heer Zijlstra

Namens het bestuur van Bewonersvereniging Flevo Golf Resort

Cees Basemans – Voorzitter a.i.

Toekomst Flevo Golf Resort