Algemene Ledenvergadering 19 december 2022

Beste leden,

Hierbij treft u onze uitnodiging aan voor de komende ALV die gehouden wordt op maandag 19 december a.s. in het restaurant Aan Ut Water.

Naast de notulen van 30 mei jl. treft u tevens de stukken van onze penningmeester, zijnde de begroting voor 2023.

Uitnodiging ALV

Notulen 30 mei 2022

Begroting 2023

We nodigen u van harte uit en hopen u persoonlijk te mogen verwelkomen.

Tot ziens op 19 december!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Ted Hoek

Secretaris BFGR

Algemene Ledenvergadering 19 december 2022