Uitnodiging bijeenkomst

Beste bewoners van het Flevo Golf Resort, 

Graag informeren wij u dat het bestuur van de Bewonersvereniging Flevo Golf Resort (BFGR) ook in de vakantiemaanden druk bezig is geweest om de belangen van de bewoners te behartigen en te borgen voor de nabije en verre toekomst. Inmiddels valt daarover het nodige te melden.

Wij nodigen u dan ook graag uit voor een bijeenkomst op maandag 2 september.

Onderwerp: Toekomst Flevo Golf Resort (w.o. golfbaan en horeca)

Aanvang Voorlichtingsbijeenkomst: 20.00 uur (ontvangst en registratie vanaf 19.30 uur)

Locatie: Golf Event Center, Parlaan 2a op de eerste verdieping

In deze Voorlichtingsbijeenkomst wordt belangrijke informatie betreffende de Toekomst Flevo Golf Resort gepresenteerd. Het Bestuur BFGR acht deze informatie voor alle bewoners van het Flevo Golf Resort van belang en stelt daarom deze bijeenkomst open voor alle bewoners van het Flevo Golf Resort. Tijdens dit gedeelte zal er vanzelfsprekend de mogelijkheid zijn om uw vragen te stellen. Daar hetwenselijk is om gestelde vragen direct en volledig te kunnen beantwoorden, verzoeken wij u vriendelijk om eventuele vragen, die u nu misschien al heeft, vooraf per email aan ons kenbaar te maken.

Na een korte koffiepauze zal er aansluitend aan deze Voorlichtingsbijeenkomst een Bijzondere ledenvergadering gehouden worden, welke statutair alleen toegankelijk is voor de leden van de bewonersvereniging. In dit tweede deel zal, indien nodig, een stemming plaats vinden betreffende mogelijk te nemen bestuursbesluiten.

Notabene: In het tweede gedeelte zal er door het bestuur geen nieuwe of andere informatie worden gepresenteerd dan welke reeds in het eerste deel is gegeven. Natuurlijk is er voor de leden wel de mogelijkheid tot het stellen van extra vragen.

Naar aanleiding van ontvangen vragen, maken wij graag van deze mogelijkheid gebruik om u te informeren dat Unigolf reeds bevestigd heeft dat de golfbaan zeker tot 31 december 2020 open zal blijven. Volgend jaar zal er dus met zekerheid door eenieder gegolfd kunnen worden.

Als bewonersvereniging hechten wij waarde aan de opinie van alle bewoners van het Flevo Golf Resort en hopen u mede namens het bestuur te mogen verwelkomen op 2 september a.s..

Met vriendelijke groet,

Mede namens het bestuur,

Mandy Högl

Voorzitter a.i. Bewonersvereniging FlevoGolfResort (BFGR)

Mail: secretaris@bfgr.nl

W: www.BFGR.nl

Uitnodiging bijeenkomst