Aankondiging nieuwe secretaris (ad interim)

Beste leden van de Bewonersvereniging,  

Naar aanleiding van de oproep voor een secretaris op 3 juni en 22 juli jl., heeft Ellen Boonen zich aangemeld om de functie te vervullen.

Bij de volgende ALV zal zij formeel kandidaat worden gesteld zodat de leden zich kunnen uitspreken. Tot die tijd zal zij de functie ad interim vervullen.

Ellen heeft aangegeven zich graag voor de BFGR in te willen zetten. Het bestuur is dan ook zeer verheugd met de aanmelding van Ellen.

Het bestuur bedankt Silvia Hoohenkerk hartelijk voor de uitvoering van de secretariaatswerkzaamheden na de algemene ledenvergadering van 3 juni jl.. In de komende week zal de overdracht plaatsvinden en zal Ellen worden bijgepraat over alle lopende zaken. 

Wij wensen haar veel succes.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het bestuur,

Mandy Högl Voorzitter a.i. Bewonersvereniging FlevoGolfResort (BFGR)  

Mail: secretaris@bfgr.nl

Aankondiging nieuwe secretaris (ad interim)